Durian

เกะเม็ดใส่ถุง ทุเรียนเป็นผลไม้ที่กลิ่นเฉพาะตัว โดยเนื้อในจะเหมือนคัสตาร์ด มีรสชาติคล้ายอัลมอนต์   PACKAGING

Category:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.