Lemon grass

ตะไคร้ มีลักษณะเป็นกอ มักนิยมปลูกไว้ตามบ้านและนำมาปรุงอาหาร เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และช่วยบรรเทาอาการของโรคบางชนิดได้ แต่หารู้หรือไม่ว่าจริง ๆ แล้ว ภายใต้ต้นแข็ง ๆ และใบที่คมของตะไคร้ยังซ่อนคุณประโยชน์เอาไว้มากมายจนคาดไม่ถึง

 

PACKAGING

Category:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.